Fysiotherapie en Vergoedingen

 

Fysiotherapie en vergoedingen in 2018

 

De vergoeding voor chronische fysiotherapie in 2018 uit de basisverzekering wordt niet verder beperkt ten opzicht van 2017. De vergoeding is nu al beperkt tot mensen die een bepaalde aandoening hebben die op een lijst staat. Mensen met deze aandoeningen moeten de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. Wij raden u aan om een goede aanvullende verzekering te nemen, dan vergoedt de aanvullende verzekering zowel die eerste 20 behandelingen als de behandeling van aandoeningen die niet op de lijst staan. 

Knie en heupartrose valt per 1 januari 2018 onder de basisverzekering.

De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt dus niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie de lijst). 

Voor verzekerden die jonger dan 18 jaar zijn, blijft de situatie hetzelfde. Zij hebben recht op de vergoeding van een aantal behandelingen vanuit de basisverzekering. 

Is het verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten wat betreft fysiotherapie? 

Ja, want het is mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij raden u dus aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut. Bijvoorbeeld bij sportblessures of na een ongelukje. Maar ook als u bijvoorbeeld reuma hebt.

Is het verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten? 

Ja, het is per wet verplicht om een basiszorgverzekering te hebben. Dit geldt voor iedereen die in Nederland woonachtig is, dus ook voor kinderen onder de 18 jaar. Mensen die in Nederland werken en loonbelasting afdragen, zijn eveneens verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. 

Wat is een verplicht eigen risico?

Op 1 januari 2008 is er een verplicht eigen risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2018 385 euro. Er zijn ook kosten die niet onder het verplichte eigen risico vallen. Dit zijn onder meer kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, griepprik voor risicogroepen, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed wordt .

Hoe zit het met eigen risico? Betaal ik dat elk jaar opnieuw? 

Er is elk verzekeringsjaar een eenmalig eigen risico, maar u betaalt dit alleen wanneer u daadwerkelijk aanspraak maakt op de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed wordt vallen niet onder het eigen risico. 

 

Wat is een ‘vrijwillig eigen risico’? 

Een vrijwillig eigen risico levert de consument een korting op de zorgverzekering op. Er kan gekozen worden voor een vrijwillig eigen risico variërend tussen de 0 en 850 euro. Naast een vrijwillig eigen risico bestaat er ook een verplicht eigen risico. Dit bedraagt in 2018 385 euro. 

Mag een zorgverzekeraar mij weigeren? 

Voor de basiszorgverzekering geldt een acceptatieplicht. Een verzekeraar is dus verplicht om iedereen te accepteren. De aanvullende zorgverzekering kent geen acceptatieplicht en mag mensen dus weigeren. Sommige verzekeraars vragen voor sommige polissen bijvoorbeeld een gezondheidsverklaring.

Bron: KNGF

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

28.03 | 07:58
Evelien Vermetten heeft ontvangen 8
19.08 | 17:20
Etalagebenen heeft ontvangen 1
19.08 | 17:14
Filosofie heeft ontvangen 1
18.04 | 11:46
Medische Fitness heeft ontvangen 1
Je vindt deze pagina leuk