Fysiotherapie Esch

Vrijheid in Beweging

Welkom op de website van Fysiotherapie Esch

‘Proud to be small’:

Fysiotherapie Esch is een solistenpraktijk. Naast ervaring, kennis, deskundigheid en kwaliteit van zorg, ligt de kracht van een kleine praktijk op het gebied van persoonlijke aandacht, begeleiding en inzicht in iemand zijn persoonlijke leefomgeving en omstandigheden. Hierdoor wordt zorg op maat geleverd.

Ongeveer 50% van de fysiotherapiepraktijken in Nederland bestaat uit solisten en twee- pitters. 

Kleine praktijken worden door zorgverzekeraars vaak weggezet als ‘standaardfysiotherapie’ of ‘basisfysiotherapie’, terwijl wij zelf het gevoel en de overtuiging hebben dat wij professionele en ervaren fysiotherapeuten zijn die een specifieke waarde met hun kleine praktijk vertegenwoordigen.

Dit is niet alleen mijn overtuiging, maar uit enquetes gebleken dat Patiënten zich ook hierbij aanlsuiten.

 
 Vrijheid in beweging

Via je lichaam druk je uit wie je bent, via je lichaam ervaar je jouw leven en Zijn in de wereld. Via je lichaam ervaar je vrijheid in beweging. Je lichaam helpt je om te zijn wie je bent, jezelf te leren kennen en om jezelf te ontplooien.

Door bewust aanwezig te zijn in je lichaam; je lijf te voelen, je ademhaling, je bewegingen, je energie, je Zelf, leer je over wie jij bent en hoe jij jouw leven vorm kunt geven.

Juist als je geconfronteerd wordt met fysieke klachten, als bewegen pijn doet, als bewegen je beperkt, kun je belemmert worden in je vrijheid om te bewegen. Fysiotherapie kan je helpen je fysieke bewegingsvrijheid weer terug te krijgen, pijn te verminderen of juist te leren omgaan met de beperkingen in bewegen die soms blijvend zijn.

Leven is bewegen!

De fysiotherapeut: specialist in beweging

Fysiotherapie is het vakgebied van het menselijk bewegen en alles wat daarbij komt kijken: de fysiotherapeut houdt zich bezig met het bewegen van mensen in relatie tot hun dagelijkse activiteiten en het participeren in de maatschappij. 

De fysiotherapeutische zorg richt zich op de oorzaken van gezondheidsproblemen en op de gevolgen van ziekten, aandoeningen en syndromen, met als doel het bevorderen van de gezondheid met betrekking tot het bewegen in relatie tot participatie in de samenleving. 

De fysiotherapeut schenkt ook aandacht aan preventie.

De fysiotherapeut legt de bewegings(on)mogelijkheden van de patiënt vast. Hij onderzoekt op welke wijze het bewegen plaatsvindt om te analyseren waarom de patiënt juist op deze manier beweegt. In de analyse zoekt de fysiotherapeut naar oorzakelijke en beïnvloedbare factoren op basis waarvan hij in overleg met de patiënt de doelen en het behandelplan opstelt. Het doel van de behandeling is het optimaliseren van het bewegen van de patiënt uitgaande van zijn vermogens en binnen de mogelijkheden die er zijn.

Het lichaam is gemaakt om te bewegen!

Actueel: In verband met het Corona Virus zijn er aangepaste maatregelen.

Nieuwe reacties