Fysiotherapie Esch

Chronisch ZorgNet

Over Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2750 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden, long- en hartaandoeningen.

Stichting Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) is hét landelijke netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bij patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen (NCD’s). Binnen dit open netwerk met landelijke dekking staat kwaliteit en transparantie hoog in het vaandel. Chronisch ZorgNet therapeuten onderscheiden zich dan ook op dit gebied. Alle aangesloten therapeuten handelen evidence-based volgens de KNGF-richtlijnen, en volgen bijscholing die relevant is voor de behandeling van patiënten met NCD’s, zoals scholing op het gebied van leefstijlbegeleiding of rookstopcoaching.

Daarnaast richt Chronisch ZorgNet zich onder andere op:

  • Een leer- en verbetercultuur door de organisatie van scholing, congressen en regionale netwerken;
  • Verspreiding van de nieuwste inzichten via de website;
  • Transparantie van gespecialiseerde therapeuten middels een Zorgzoeker en Digitale Zorgverwijzer;
  • Communicatie met verwijzers middels gestandaardiseerde terugkoppelingsbrieven;
  • Transparantie van resultaten middels het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem.
  • Samenwerking met andere zorgverleners en huisartsen. Digitale verwijzingen worden binnen drie werkdagen afgehandeld. Daarnaast heeft de Chronisch ZorgNet therapeut regelmatig contact met de verwijzers middels een gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief, waarin de verwijzer geïnformeerd wordt over het verloop van de behandeling. Tot slot zijn Chronisch ZorgNet therapeuten actief betrokken in regionale netwerken en aanwezig bij regionale netwerkbijeenkomsten. Door samen te komen met betrokken zorgverleners, verwijzers en collega Chronisch ZorgNet therapeuten wordt samenwerking en kennisuitwisseling bevorderd.

Met Chronisch ZorgNet worden de hiervoor genoemde, bewezen succesvolle elementen en de expertise van gespecialiseerde zorgverleners ingezet om de zorg voor een brede patiëntengroep te optimaliseren. Op landelijk niveau werkt Chronisch ZorgNet dan ook samen met stakeholders aan de organisatie van de zorg rondom NCD’s. De speciaal ontwikkelde ICT-infrastructuur biedt ruimte voor groei en innovatie in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is het actief betrekken van andere (para)medici, zoals diëtisten, ergotherapeuten en psychologen om een integrale behandeling mogelijk te maken.

De Chronisch ZorgNet therapeut herkent de overlap in de behandeling van deze aandoeningen met betrekking tot bewegen en leefstijlbegeleiding, en houdt daarnaast rekening met zowel ziekte-specifieke als patiënt-specifieke factoren.

Niet-overdraagbare chronische aandoeningen (NCD’s) zoals PAV, coronaire hartaandoeningen, chronische longziekten en diabetes, zijn de belangrijkste oorzaak voor ziektelast en sterfte wereldwijd en worden gekenmerkt door gemeenschappelijke onderliggende risicofactoren zoals roken, overgewicht en fysieke inactiviteit. Het jaarlijkse aantal doden door deze chronische aandoeningen stijgt nog steeds ten gevolge van bevolkingsgroei en vergrijzing. Ruim tweederde van de mensen van 65 jaar en ouder heeft meer dan één NCD. In Nederland heeft zelfs 65% van de 75-plussers minimaal drie NCDs.

Fysiotherapie Esch is lid van Chronisch ZorgNet en neemt deel aan de longrevalidatie, revalidatie voor Corona- patiënten en Claudicatio Intermittens (etalagebenen)

Nieuwe reacties