Fysiotherapie Esch

MediQuest en KNGF Klachtenregeling

Klanttevredenheidsonderzoek MediQuest en KNGF klachtenregeling

Vragenlijst ervaringen fysiotherapie

Fysiotherapie Esch vraagt uw toestemming om deel te nemen aan een onderzoek naar uw ervaringen met de geleverde Fysiotherapeutische zorg. Wat houdt dit onderzoek in?

CQ-index Fysiotherapie
Uw fysiotherapiepraktijk heeft ervoor gekozen om uw ervaring te meten middels de CQ-index Fysiotherapie. De afkorting CQi staat voor Consumer Quality Index en is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. De CQ-Index Fysiotherapie is ontwikkeld en gevalideerd door het Zorginstituut Nederland en bedoeld om de kwaliteit van zorg rond fysiotherapeutische behandelingen te meten vanuit het perspectief van de patiënt.

Inhoud van het onderzoek
De vragenlijst is opgebouwd uit verschillende thema’s. Zo wordt u gevraagd naar uw ervaringen ten aanzien van de informatievoorziening, bejegening en de ervaren behandelkwaliteit. Ook wordt gevraagd naar een algemeen oordeel over uw fysiotherapeut en naar een aantal van uw achtergrondkenmerken.

Waarom meedoen?
Uw fysiotherapiepraktijk gebruikt de vragenlijst om in kaart te brengen op welke punten patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering(en) mogelijk zijn. Uw ervaring is dus belangrijk om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Daarnaast verplicht verzekeraar Achmea fysiotherapiepraktijken deze vragenlijst uit te zetten onder de bij Achmea verzekerde patiënten. De resultaten worden gebruikt om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende praktijken.

Online meting
Het betreft een online onderzoek via het internet. Wanneer u toestemming geeft voor deelname ontvangt u een uitnodiging voor deelname via uw e-mailadres. Heeft u geen internet, maar wilt u wel uw mening geven? Sommige praktijken bieden de mogelijkheid om een schriftelijke vragenlijst te ontvangen. U kunt dit navragen bij uw fysiotherapiepraktijk.

Toestemming voor deelname
Uw fysiotherapeut dient u te vragen of u wenst deel te nemen aan de vragenlijst. Heeft u zonder uw toestemming een vragenlijst ontvangen, dan kan er sprake zijn van een misverstand. U kunt dan contact opnemen met uw fysiotherapiepraktijk.

Over MediQuest?
MediQuest is een onafhankelijk bureau, gespecialiseerd in het verzamelen en bewerken van kwaliteitsgegevens over de gezondheidszorg. Ons hoofddoel: de transparantie in de zorg vergroten en de kwaliteit van zorg verder verbeteren. Het inzicht geven in patiënt- en cliëntervaringen is een belangrijke pijler binnen ons aanbod van diensten. MediQuest is geaccrediteerd voor het uitvoeren van onderzoeksactiviteiten en schriftelijke- en online dataverzameling.

Vragen of meer informatie?
Neem contact op met MediQuest via 088 – 126 39 03 of patienttevredenheid@mediquest.nl

KNGF klachtenregeling

Fysiotherapie Esch maakt gebruik van de klachtenregeling van het KNGF

Nieuwe reacties