Fysiotherapie Esch

Fysiotherapie Esch en Ouderenzorg

Fysiotherapie Esch en ouderenzorg

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en daardoor ook de zorg voor onze ouderen. Een goed afgestemde zorg, met meerdere disciplines, afgestemd op iemand zijn persoonlijke omstandigheden is erg belangrijk.

Wat kan fysiotherapie Esch voor u betekenen en waar kunnnen wij u bij helpen?

* vermindering van pijn (gerelateerd aan houding- en bewegingsapparaat)

* verbeteren van mobiliteit

* behandeling chronische ziekten

* behouden/ verbeteren kwaliteit van leven

* nabehandeling botbreuken en operaties

* reactivering (COPD, hartfalen, inactiviteit)                                              

* balans tussen rust en bewegen

* advies m.b.t. loophulpmiddelen

* inschatten valrisico en preventie

    
Zorg op maat  

Geen verwijzing nodig!

Behandeling aan huis          

Persoonlijke begeleiding 

Nieuwe reacties